“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

L’enseignemet – voie privilégié de la francophonie roumaine

Author:
Publication: Philologica Jassyensia, I (1-2), p. 293-300
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Abstract:Prezentul studiu îşi propune să pună în evidenţă importanţa învăţământului în cristalizarea modelului francez în România. Discuţia se concentrează în jurul câtorva momente decisive ale evoluţiei domeniului, momente marcate de contribuţia a trei intelectuali de elită: Charles Drouhet (1879-1940), Nicolae Şerban (1886-1966) şi Nicolae I. Popa (1897-1982). Dacă primilor doi li se consacră o prezentare mai detaliată, la N.I. Popa se fac doar referiri, având în vedere faptul că este o figură bine cunoscută căreia autoarea i-a consacrat şi alte studii. Personalitatea, activitatea, scrierile şi contribuţiile acestora ilustrează într-un mod cât se poate de elocvent veritabila simbioză franco-română în care se formau şi trăiau intelectualii din cele două ţări într-o anumită epocă de apogeu al francofoniei româneşti, moment în care schimbul de idei se producea efectiv în dublu sens.
În ultima parte a studiului, autoarea se ocupă de centrele şi cercurile de studii franco-române de la Iaşi din perioada interbelică şi de Institutul Francez din Bucureşti până la momentul închiderii acestuia de către autorităţile comuniste, în anul 1950.
Language: French
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: