Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un secolo frammentario: breve storia delle traduzioni di poesia romena in italiano nel Novecento

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, I (1-2), p. 197-246
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Studiul de faţă are în vedere traducerile din poezia română în italiană din secolul al XX-lea. În prima parte, autorul prezintă pe scurt, dar cu unele comentarii, traducerile existente, împărţite după epocă, gen şi/sau curent literar cărora le aparţin operele traduse, având ca îndrumare „canonul” curent al literaturii române. Sunt prezentate pe rând traducerile din literatura medievală, premodernă, de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, perioada interbelică şi perioada postbelică.
În a doua parte, în scopul înţelegerii a ce fel de poezie românească este de fapt cunoscută în Italia prin mijlocirea traducerilor prezentate în prima parte a studiului, autorul face un bilanţ pe decenii al acestora, scoţând în evidenţa deosebirile dintre perioada de dinainte şi cea de după război, variaţiile de ordin calitativ şi cantitativ, preferinţele traducătorilor pentru genuri diferite în epoci diferite etc., propunând deopotrivă posibile explicaţii atât pentru aceste deosebiri, cât şi pentru „golurile” constatate în panorama schiţată. Întregesc tabloul astfel zugrăvit unele consideraţii despre o „lipsă de succes” al literaturii române pe lângă publicul italian şi despre anumite aspecte ale traducerilor italiene din literatura română (sporadicitate, „lipsa de proiect”, neprofesionalismul unor traducători, sprijinul inadecvat acordat de oficialităţile române etc.).
Limba: italiană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: