“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Un secolo frammentario: breve storia delle traduzioni di poesia romena in italiano nel Novecento

Author:
Publication: Philologica Jassyensia, I (1-2), p. 197-246
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Abstract:Studiul de faţă are în vedere traducerile din poezia română în italiană din secolul al XX-lea. În prima parte, autorul prezintă pe scurt, dar cu unele comentarii, traducerile existente, împărţite după epocă, gen şi/sau curent literar cărora le aparţin operele traduse, având ca îndrumare „canonul” curent al literaturii române. Sunt prezentate pe rând traducerile din literatura medievală, premodernă, de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, perioada interbelică şi perioada postbelică.
În a doua parte, în scopul înţelegerii a ce fel de poezie românească este de fapt cunoscută în Italia prin mijlocirea traducerilor prezentate în prima parte a studiului, autorul face un bilanţ pe decenii al acestora, scoţând în evidenţa deosebirile dintre perioada de dinainte şi cea de după război, variaţiile de ordin calitativ şi cantitativ, preferinţele traducătorilor pentru genuri diferite în epoci diferite etc., propunând deopotrivă posibile explicaţii atât pentru aceste deosebiri, cât şi pentru „golurile” constatate în panorama schiţată. Întregesc tabloul astfel zugrăvit unele consideraţii despre o „lipsă de succes” al literaturii române pe lângă publicul italian şi despre anumite aspecte ale traducerilor italiene din literatura română (sporadicitate, „lipsa de proiect”, neprofesionalismul unor traducători, sprijinul inadecvat acordat de oficialităţile române etc.).
Language: Italian
Links:  

Citations to this publication: 3

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: