Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Défense et illustration de la traduction

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, I (1-2), p. 175-182
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Emil Cioran nu este (doar) cel mai remarcabil stilist al literaturii franceze din anii ’60-’80. Emil Cioran este, mai presus de toate, traducătorul emblematic al spiritualităţii româneşti în limba franceză. Graţie lui, în lumina faimei dobândite de opera lui în Franţa şi, de acolo, în toată lumea, nu mai încape îndoială că operele literare româneşti cele mai mari pot fi traduse în franceză şi revelate publicului cititor din Franţa.
Eseul de faţă se vrea o demonstraţie simplă a unui adevăr prea constant ignorat: dacă Cioran a reuşit să-şi traducă opera din româna, în care a creat-o la origine, în franceză, în care a dezvoltat-o, şi să stârnească interesul legitim al cititorilor culţi din Franţa, este de neconceput ca operele literare cele mai importante din cultura română să nu poată fi, a fortiori, descoperite şi îndrăgite de aceiaşi cititori francezi, cu condiţia unor traduceri de mare calitate.
Luându-l drept model ideal pe Cioran, cei care doresc să-şi îndeplinească misiunea sfântă de traducători ai valorilor esenţiale ale literaturii române vor încerca să spargă zidul indiferenţei care desparte injust şi de prea mult timp cultura românească de cititorii francezi, prin realizarea unor traduceri la înălţimea capodoperelor respective.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: