“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Défense et illustration de la traduction

Author:
Publication: Philologica Jassyensia, I (1-2), p. 175-182
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Abstract:Emil Cioran nu este (doar) cel mai remarcabil stilist al literaturii franceze din anii ’60-’80. Emil Cioran este, mai presus de toate, traducătorul emblematic al spiritualităţii româneşti în limba franceză. Graţie lui, în lumina faimei dobândite de opera lui în Franţa şi, de acolo, în toată lumea, nu mai încape îndoială că operele literare româneşti cele mai mari pot fi traduse în franceză şi revelate publicului cititor din Franţa.
Eseul de faţă se vrea o demonstraţie simplă a unui adevăr prea constant ignorat: dacă Cioran a reuşit să-şi traducă opera din româna, în care a creat-o la origine, în franceză, în care a dezvoltat-o, şi să stârnească interesul legitim al cititorilor culţi din Franţa, este de neconceput ca operele literare cele mai importante din cultura română să nu poată fi, a fortiori, descoperite şi îndrăgite de aceiaşi cititori francezi, cu condiţia unor traduceri de mare calitate.
Luându-l drept model ideal pe Cioran, cei care doresc să-şi îndeplinească misiunea sfântă de traducători ai valorilor esenţiale ale literaturii române vor încerca să spargă zidul indiferenţei care desparte injust şi de prea mult timp cultura românească de cititorii francezi, prin realizarea unor traduceri la înălţimea capodoperelor respective.
Language: French
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: