Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’intervention du roumain dans la correspondence française d’Alexandru Odobescu (1834-1895)

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, I (1-2), p. 99-103
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:La o analiză atentă, inserţia cuvintelor şi a expresiilor româneşti în scrisorile în limba franceză ale lui Alexandru Odobescu se dovedeşte a nu fi deloc întâmplătoare, acoperind o nevoie de a exprima realităţi româneşti intraductibile sau indicând un grad înalt de implicare afectivă. Prin aceasta, corespondenţa în franceză a lui Odobescu dezvăluie, dincolo de o cunoaştere nuanţată a limbii în toate registrele şi la toate nivelurile, un material bogat, de o deosebită relevanţă pentru istoria literară şi pentru relaţiile culturale franco-române.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: