“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

L’intervention du roumain dans la correspondence française d’Alexandru Odobescu (1834-1895)

Author:
Publication: Philologica Jassyensia, I (1-2), p. 99-103
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Abstract:La o analiză atentă, inserţia cuvintelor şi a expresiilor româneşti în scrisorile în limba franceză ale lui Alexandru Odobescu se dovedeşte a nu fi deloc întâmplătoare, acoperind o nevoie de a exprima realităţi româneşti intraductibile sau indicând un grad înalt de implicare afectivă. Prin aceasta, corespondenţa în franceză a lui Odobescu dezvăluie, dincolo de o cunoaştere nuanţată a limbii în toate registrele şi la toate nivelurile, un material bogat, de o deosebită relevanţă pentru istoria literară şi pentru relaţiile culturale franco-române.
Language: French
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: