Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte contrastiv-comparative ale sinonimelor frazeologice substantivale în limbile română şi engleză

Autor:
Publicația: Philologia, LV (3-4), p. 122-132
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:The paper deals with a cross-classification of noun phraseological synonyms in terms of lexical components and thematic patterns both in English and Romanian. Our aim is to provide the reader with a contrastive survey of the behavior of the most frequently used phraseological Romanian expressions and their English equivalents, trying to pin down, for the first time, the resemblances and dissimilarities that distinguish the two series.
Cuvinte-cheie:Contrastive-comparative analysis, classification, lexico-phraseological component, lexico-semantic group, synonymic couple, synonymic series, noun phraseological synonymy, typology
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

13Constanța AvădaneiConstrucții idiomatice în limbile română și englezăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2000html
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
4Dumitru NicaLocuțiunile substantivale în limba romînăLR, XII (5), 5141963
7Gh. N. DragomirescuProblema locuțiunilor ca obiect al analizei gramaticaleLR, XII (6), 6181963
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: