Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tradiţiile de întemeiere la români

Autor:
Publicația: Philologia, LVI (1-2), p. 37
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:The study refers to the Romanian traditions of foundation (establishment of a new village, of a new building, site selection and building a foundation of worship, digging a well, etc.). They have a profound significance in the universe of life and popular beliefs. For Romanian people the beginning of life in a new place or building of a new church in ancient times was considered creation that was part of the time and the universe.
Cuvinte-cheie:ritual consecration, foundation sacrifice, consulting oracles, sacred time, hearth settlement, animated universe, source of „uncleanness”, sanctification of life
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: