Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mă bucur (sincer) că ați reuşit!

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLII-XLIII, p. 271-278
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:L’étude met en premier plan le phénomène de la manipulation dans l’interlocution, dans un parallèle entre sincérité et politesse, de la perspective d’une esthétique de la communication, via pragmalinguistique.
On essaie de rendre transparentes les stratégies utilisées par les partenaires de l’acte de communication, en fonction du contexte situationnel.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

31John J. GumperzDiscourse StrategiesCambridge University Press1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: