Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Limba culturii majore şi studiul ei (cu referire la româna literară modernă)

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLI, p. 67
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Die Arbeit behandelt die Standardsprache als die Sprache der anspruchsvollen Kultur, wobei sie die Beziehungen zu anderen Formen der Kultur und ihren ausgeprägt reflexiven Charakter unterstreicht. Mit konkretem Bezug auf die moderne rumänische Standardsprache werden einige Prinzipien der historischen Erforschung der Schriftsprache hervorgehoben, indem von einigen Begriffen der Kulturphilosophie und der Sprachauffassung von Coşeriu ausggangen wird.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
1Ion CoteanuReflecții pe marginea unei viitoare istorii a limbii româneLR, XLII (1), 111993
1Eugeniu CoșeriuPrincipiile lingvisticii ca știință a culturii. Conferință ținută la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași, în deschiderea Colocviului omagial “Eugen Coșeriu – un mare lingvist contemporan”, 13 aprilie, 1992AUI, XXXVII-XXXVIII, 111991-1992
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
1Alexandru NiculescuLanguage loyalty – Culture loyaltyRRL, XX (4), 3931975
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
21Gheorghe IvănescuStoria delle parlate popolari e storia delle lingue letterariePhilologica, II1972pdf
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: