Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Propuneri şi argumente pentru revizuirea unor etimologii din DEX / DLR / DEXI

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (4), Secțiunea Lexicologie și lexicografie, p. 466-480
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The author presents in this article around 120 original etymologies, proposed in order to be included in the new issue of the Romanian Explanatory Dictionary (DEX), or in a new issue of the Academic Dictionary of the Romanian Language (DLR). It is mainly the abstract of the author’s already published studies on Romanian etymologies, at the same time being added a large number of new etymologic solutions, shortly explained.
Cuvinte-cheie:
  • etimologii; cuvinte latine (moştenite), cuvinte dacice/ autohtone, formaţii expresive; împrumuturi slave, maghiare, cumane; contaminare, etimologie populară; DLR, DEX
  • etymologies; Latin (inherited) words, Dacian/ autochthonous words, expressive/ mimetic words; Slavic, Hungarian, Comanian loans; contamination, folk- etymology; DLR, DEX
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

29Jean Dubois, Henri Mitterand, Albert DauzatDictionnaire étymologique et historique du françaisLarousse1993

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: