Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sectorul de gramatică

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (2), Secțiunea Gramatică, p. 167-172
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this succinct presentation of the research activity developed, during a period of 50 years, by the Grammar Department of the Institute of Linguistics in Bucharest, we emphasize the fact that the most important scientific preoccupation of the members of the department was to elaborate some reference grammars, meant to serve as synthetic works of all the research activities done in the domain until their apparition. Other topics approached by the department, whose members changed in time, refer to the process of word formation in the Romanian language, as well as to some normative aspects egarding ortography and ortoepy. Presently, the researchers’ main interest is to study the dynamics of (spoken and standard) Romanian, as well as to underline the typological features the Romanian language displays.
Cuvinte-cheie:
  • gramatică descriptivă a limbii române, formarea cuvintelor în limba română, ortografie şi ortoepie, dinamica limbii române, particularităţi tipologice ale limbii române
  • Romanian descriptive grammar, word-formation in Romanian, ortography and orthoepy, the dynamics of Romanian, typological features of Romanian
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

11Blanca Croitor, Andreea Dinică, Adina Dragomirescu, Carmen Mîrzea Vasile, Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Irina Nicula Paraschiv, Marina Rădulescu Sala, Rodica ZafiuEști cool și dacă vorbești corectUnivers Enciclopedic Gold2010
36Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: