Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspects of the vocabulary in Dimitrie Bolintineanu’s work

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 8, p. 143-147
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:In the 19th century, the vocabulary of the Romanian language is generally part of the literary norms. The aspects concerning the vocabulary refer to the adaptation of neologisms and the use of archaic, regional and folk terms, but also to their coexistence within the vocabulary. At this stage of the Romanian language evolution, dominated by the French influence, in Bolintineanu’s work, there are to be found also Greek and Turkish words.
Cuvinte-cheie:neologism, archaism, regionalism
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: