Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sufixul diminutival -el / -ea, în limba română

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (4), p. 499
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present article is a monographic study of one of the most frequently used diminutive suffixes in the Romanian language, the suffix -el ⁄ -ea originating in the Latin suffix -ellus ⁄ -ella. This Latin suffix, frequently used in Vulgar Latin, replaces the classical Latin -ulus ⁄ -ula. The first part is a critical analysis of the Latin terms presented in the literature as mediating the transfer of the suffix into the Romanian language (and the other Romance languages). Next, the denominative value of the suffix is discussed, as well as the way in which it combines with the basicwords on the Romanian territory. Conclusions, based on the material offered by the DEX dictionary, refer to the suffix productivity.
Cuvinte-cheie:
  • formarea cuvintelor, sufixe diminutivale moştenite din latină în română
  • words formation, the diminutive suffixes originating from Latin in Romanian
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].