Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii morfosintactice şi lexicopragmatice asupra numerelor întâi şi dintâi

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (4), p. 479
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The article presents a grammatical analysis concerning the numerals “întâi” and “dintâi” in Romanian. The aspects that are discussed are: the origin of the numerals, the etymology, the attestation of the numerals in the old Romanian, their morphological and semantic values, the variability of their form and the specific features of the numerals in the contemporary Romanian texts. The article underlines important aspects regarding the actual use of the two numerals: “întâi” and “dintâi” are articulated when they represent the first element of a phrase (“întâia epocă” and “dintâia zi”). When in postposition, “întâi” is articulated (“clasa “întâia”) and “dintâi” has an invariable form (“clasa dintâi”).
Cuvinte-cheie:
  • numeral, „întâi”, „dintâi”, valoare gramaticală
  • numeral, “întâi”, “dintâi”, grammatical value
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].