Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii asupra lexicografiei româno-persane

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (2), Secțiunea Lexicografie, p. 221-229
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The purpose of this article ist o explore the subject of Persian dictionaries and bilingual Persian-Romanian dictionaries. We started with the review of the most important dictionaries of the Persian Language. Bilingual Persian-Romanian lexicography are scarce. They are written by Persian authors who studied in our country. The most important project belongs to prof. V. Bageacu who taught Persian language and literature at the University of Bucharest. This Persian-Romanian dictionary is a modern work containing a great number of entries which will interest not only specialists but everyone who wants to learn Persian language and culture.
Cuvinte-cheie:
  • dicţionar, lexicografie, lexic, bilingv, persană, terminologie
  • dictionary, lexicography, vocabulary, bilingual, Persian, terminology
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

1Ovid DensusianuRom. șăi și proveniența lui iranicăGS, IV (1), 1531929

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: