Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Efemeride lexicale în secolul al XIX-lea. Vocabularul modei vestimentare feminine

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (1), Secțiunea Romanistică, p. 79-88
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Our approach highlights a few ephemeral lexical forms, of French etymology mainly, used in the Romanian fashion journalistic language during the second half of the 19th century. We have analysed and identified terms with no lexicographic registration. Equivocal meanings have been disclosed and clarified according to the definitions in the Romanian and foreign dictionaries on the basis of examples extracted from journals and newspapers of the epoch with the precious help of the iconic context.
Cuvinte-cheie:
  • modă, neologism efemer, publicistică, secolul al XIX-lea
  • ephemeral neologism, fashion, journals and magazines, nineteenth century
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: