Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

« Le latin danubien », interférences linguistiques dans la Bible d’Ulfilas

Autor:
Publicația: Atelier de traduction, 10, p. 163
p-ISSN:2344-5610
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Our study approaches a new linguistic aspect of the heterogenous elements of Bishop Wulfila (Gr. Ulfilas)’s translation of the Bible into Gothic ; Wulfila was sanctified by the Goths in 341 in the northern part of the Danube’s inferior course.
The fragments that were preserved of those texts were included in the Codex Argenteus, the most valuable book to be found among the manuscripts of the University of Uppsala.
Cuvinte-cheie:Gothic, Latin, semantics, phonetics
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

53I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
51Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: