Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Completări la Dicţionarul etimologic al limbii române (DELR), vol. I (A–B)

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (4), Secțiunea Viața cuvintelor, p. 425-433
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this article we propose some new etymological solutions to the Romanian words registered with «unknown/ uncertain etymology» in the DELR, I (A–B): agina, al-pari, alţar1,2, ateia, bahniţă1, bandură1, bălătruc, bâhliţă2, beanc, bejarcă, betcă, blăndură, blucă, bobonete, boboroade, bodârlău2, bodroanţe, bogdan2, borţ, borugă, boşorog, bozgândi, breanc, bulan1,2, bulău1,2, bunceag, burtă, buşuma1,2, buşumi, buşuna
Cuvinte-cheie:
  • DELR: Dicţionarul etimologic al limbii române; etimologie necunoscută, etimologie nesigură
  • DELR: The Etymological Dictionary of the Romanian Language; unknown etymology, uncertain etymology
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

2Mara Iuliana MantaTermeni pentru pomană în graiurile dacoromâne sudiceSIL3, 592010
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: