“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Completări la Dicţionarul etimologic al limbii române (DELR), vol. I (A–B)

Author:
Publication: Limba română, LXII (4), Section Viața cuvintelor, p. 425-433
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:In this article we propose some new etymological solutions to the Romanian words registered with «unknown/ uncertain etymology» in the DELR, I (A–B): agina, al-pari, alţar1,2, ateia, bahniţă1, bandură1, bălătruc, bâhliţă2, beanc, bejarcă, betcă, blăndură, blucă, bobonete, boboroade, bodârlău2, bodroanţe, bogdan2, borţ, borugă, boşorog, bozgândi, breanc, bulan1,2, bulău1,2, bunceag, burtă, buşuma1,2, buşumi, buşuna
Key words:
  • DELR: Dicţionarul etimologic al limbii române; etimologie necunoscută, etimologie nesigură
  • DELR: The Etymological Dictionary of the Romanian Language; unknown etymology, uncertain etymology
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 2

2Mara Iuliana MantaTermeni pentru pomană în graiurile dacoromâne sudiceSIL3, 592010
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: