Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Topica adjectivului în română. O perspectivă tipologică

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (2), Secțiunea Gramatică, p. 209-225
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper analyses the order of adjectives with respect to the head noun in Romanian. All classes of adjectives have been dealt with: qualifying, classifying and reference-modifying adjectives. At the same time, we have presented the serialisation schemata, dealing with the hierarchisation of co-occurring adjectives. Although there are many word-order constraints which favour postposition, we endorse the hypothesis according to which the word order of Romanian adjectives is free.
Cuvinte-cheie:
  • modificatori, poziţie, serializare, intersectivitate
  • modifiers, word order, serialization, intersectivity
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

13Raluca BrăescuAdjectivul în română
Sintaxă și semantică
Editura Universității din București2012html
24Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
25Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
67Gabriela Pană Dindelegan (coord.)Gramatica de bază a limbii româneUnivers Enciclopedic Gold2010; 2016
34Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: