Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Relevanţa tipologică a trăsăturii [± animat] în realizarea prepoziţională a dativului din construcţia ditranzitivă

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (2), Secțiunea Gramatică, p. 174-185
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Romanian allows both synthetic and analytical marking of the dative. The inflectional dative is obligatorily replaced by a prepositional construction when the first component of the DP cannot host the specific dative case-marker. In nonstandard Romanian, the prepositional construction (la+Acc.) appears frequently even when there is no morphological constraint.
In this article, I argue that the animacy hierarchy is relevant in the analysis of the dative constituent in Romanian ditransitive constructions. When it is not required by morphological constraints, the acceptability of the prepositional construction (instead of the inflectional dative) depends on whether the referent of the indirect object is higher or lower in the animacy hierarchy. If the referent of the dative constituent is higher on the animacy hierarchy, it has a lower degree of acceptance in the prepositional construction. This means that strongly individualized human entities, which have a high position on the animacy scale, are not the best candidates for the prepositional realization of the dative. Animate common nouns are better in the prepositional construction than proper names and personal pronouns.
Cuvinte-cheie:
  • construcţie ditranzitivă, ierarhia animatului, dativ prepoziţional, prepoziţia la
  • ditransitive construction, animacy hierarchy, prepositional dative, preposition la
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: