Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Limbajul guvernanţilor” înainte şi după 1989

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (1), Secțiunea Lexicologie, p. 71-87
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In the communist period, when the official language had to be adopted by the entire population, there also existed a language of the ruled, one that had a clandestine circulation and made use of nicknames, ironical lexical creations, and jokes. In the post totalitarian political language, the language of the ruled has nowadays become official, being spread by the mass media. The multitude of patterns of expression is varied, ranging from nicknames, ironical and deprecatory lexical creations to slogans and overtly violent language.
Cuvinte-cheie:
  • guvernanţi, guvernaţi, limbaj politic, limbaj posttotalitar, limbaj totalitar
  • political language, totalitarian language, post-totalitarian language, ruled, rulers
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

46Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: