Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Name Truncation in English and Romanian

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIX (1), p. 3-21
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper is a contrastive analysis of the structural properties of English and Romanian truncated names. Name truncation is considered to be a word-formation process and is analyzed from the perspective of Prosodic Morphology. The contrastive analysis of the structure of English and Romanian name truncations focuses on the phonological requirements which these have to satisfy. It is shown that linguistically significant generalizations about the structure of truncated names in both languages can only be formulated in terms of units of the prosodic hierarchy. The paper also looks into the issue of prosodic minimality in the two languages. The size of truncated names is therefore examined in light of the correlation between the minimal prosodic word and the stress foot of English and Romanian respectively. The form of English name truncations is consistent with its stress foot. In the case of Romanian, which has a different stress foot, the size of truncated names shows that only derived words are subject to a prosodic minimality constraint.
Cuvinte-cheie:truncated name, syllable, foot, prosodic minimality, derived word
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

3Andrei A. AvramTrunchierea numelor de persoană în limba românăIpostaze, I, 112011
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
4Victor VascencoStudii de antroponimieEditura Academiei1995
43David CrystalA Dictionary of Linguistics and PhoneticsBlackwell1985; 1991; 1997; 2003; 2008
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: