Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Anglicisms as Productive Bases in the Formation of New Romanian Derivative

Autor:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, V, p. 239
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:This study reveals one of the complex aspects of current lexical dynamics i.e. the anglicisms productivity and their ability to adapt, partly or totally, to the Romanian phonetic and spelling, property highlighted by their participation as the basis for new language derivatives in Romanian.
Cuvinte-cheie:anglicisms, assimilation, derivation by suffixes
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
9Dorin UrițescuDe la chioşcari la vesternizare
Mic dicţionar de termeni actuali
Humanitas1993

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: