Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’adaptation phono-morphologique des mots d’origine française dans la formation de la terminologie géographique roumaine

Autor:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, VI, p. 127
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:Romanian geographical terminology was enriched and perfected by finding the most generous vein, for the transfer of terms, in French, after some concepts were taken from Greek, Russian, Italian or German.
The route of access is sometimes oral and, more often, the writing one, hence the difficulty of the opposition between French etymology writing and Romanian phonetics.
Cuvinte-cheie:geographical terminology, adaptation, dyachrony, synchrony, etymological development, phonetic adaptation
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

17Petre Gheorghe Bârlea, Roxana-Magdalena BârleaLexicul românesc de origine francezăBibliotheca2000
2Gheorghe BolocanEtimologia în Dicționarul toponimic al României (Oltenia)SCL, XXXV (3), 1841984
25George GiugleaCuvinte românești și romanice
Studii de istoria limbii, etimologie și toponimie
Editura Științifică și Enciclopedică1983
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: