Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexical and Semantic Fields in Contemporary Romanian: Pădure/Forest Denominations

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, IV (1-2), p. 144
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • An analysis of the semantic fields referring to the concept of forest in Romanian includes several stages: the reading of the lexicographic definitions; the compared reading of definitions included in general dictionaries; a paradigmatic classification of the forest denominations in the common standard language; the establishing of relations of meaning between words belonging to the same semantic field (equivalences and difference in meanings); lexicographical definition versus terminographic definitions.
  • Afin d’analyser les champs lexico-sémantiques en relation avec le concept de forêt en langue roumaine, on a parcouru les étapes suivantes: lecture des définitions lexicographiques; lecture comparée des définitions des dictionnaires généraux; classes paradigmatiques des dénominations de la forêt dans le langage standard/commun; établissement de relations de sens entre les mots du champ: équivalences et oppositions; définitions lexicographiques versus définitions terminographiques.
Cuvinte-cheie:
  • lexico-semantic field, denomination, pădure/forest, terms, definition
  • champ lexico-sémantique, dénomination, pădure/forêt, termes, définition
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: