Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Gender Exclusive Differences in Language Use

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXII (1), p. 187-199
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:We are surrounded in our everyday lives by powerful commonsense ideas about speech which tell us that men and women communicate and use language in different ways. Nowadays, a major topic in sociolinguistics is the connection between language and gender. Gender differences in language use are of two types: gender-exclusive and gender-preferential, although some sociolinguists claim that the former is a myth and there are no gender-exclusive differences between the speech of men and women. The aim of this paper is to prove that these differences exist and that they are specific to traditional societies. Phonological, morphological, syntactic and lexical differences will be discussed, it will be demonstrated that these gender differences really exist and that they are influenced by social factors.
Cuvinte-cheie:language, gender, gender exclusive differences, men, women
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

1Diana HornoiuGendered LanguageAOU, XIII, 135-1482002pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: