Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Gendered Language

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XIII, p. 135-148
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:Lucrarea evidențiază rolul variabilei sociale ‘gen’ ca determinant al variației lingvistice în limbile engleză şi română. Avansăm ipoteza că genolectele devin funcționale la nivelul strategiilor conversaționale şi propunem următoarele variabile lingvistice relevante în acest sens: monitorizarea conversației, componenta fatică (small talk), componenta conflictuală (conflict talk), precum şi preferințe la nivelul strategiilor politeții conform modelului Brown şi Lenvinson (1987).
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Costin-Valentin OanceaGender Exclusive Differences in Language UseAOU, XXII (1), 187-1992011pdf
html

Referințe în această publicație: 3

92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
9John J. Gumperz (ed.)Language and Social IdentityCambridge University Press1982
36William LabovSociolinguistic PatternsUniversity of Pennsylvania Press; Blackwell1972

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: