Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La grammaticalisation des opérateurs factitifs en roumain

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVI (2), p. 159-166
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The aim of the present research is to contrast the degree of grammaticalization of factitive operators in Romanian, French, Spanish and Italian. While Fr. faire, Sp. hacer and It. fare function as free morphemes, i.e., grammatical markers, Rom. a face and its contextual synonyms (a da, a căuta, a pune, a lăsa) do not display morphological traces of grammaticalization, but they lack semantic and, partly, syntactic autonomy.
Cuvinte-cheie:Lexical Functional Grammar, periphrastic causatives, argument structure of causatives, causative operators, complex predicates, degrees of grammaticalization, the causative continuum
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

14Camelia UșureluCategoria factitivului în limba românăEditura Universității din București2005
26Alexandra CornilescuConcept of modern grammar
A generative grammar perspective
Editura Universității din București1995
32John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
1Maria IliescuLe factitif roumainRRL, XXXVIII (4), 2971993

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: