Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O strategie retorică de construcție a sinelui în Autobiografia protopopului Avvakum (Rusia secolului al XVII-lea): recursul la paradigma „nebunului între Hristos”

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, I, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 353-363
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The Archpriest (Protopop) Avvakum (Petrov, 1620-1682) is an important character in Russian culture. Sanctified by the Orthodox Old Rite Church (Old Believers) for his life-long support of traditional Muscovite values during the Schism in the Russian Orthodox Church, Avvakum wrote, among other important pieces, what is considered to be the first autobiography in Russian culture, Zhitie (1671-1672/3). Within the conventions of hagiography this polemic work, innovative in language and style, resorts to the paradigm of holy foolishness to defend the idea of divine Wisdom as opposed to the new Nikonian (patriarch Nikon, 1602-1681) wisdom.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: