Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Lexicografia și istoria culturii (Cazul Dicționarului român-latin al lui Teodor Corbea)
  • Lexicography and the history of culture (The case of Teodor Corbea’s Romanian–Latin Dictionary)

Autor:
Publicația: Diacronia, 14, Secțiunea Lexicografia în epoca veche și premodernă: surse, A189
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Studiul își propune să sublinieze dimensiunile culturale ale lexicografiei, atît prin revelarea conținutului cultural al lucrărilor lexicografice și al orizontului cultural al autorului, cît și prin căutarea unei motivații precise culturale a dicționarelor. Un exercițiu aparte este făcut asupra Dicționarului latin-român al lui Teodor Corbea, redactat între anii 1691–1702. Se subliniază caracterul lui enciclopedic și relațiile cu cultura greco-romană. De asemenea, se analizează paralelismele latino-române și reflexele conștiinței romanității limbii române.
  • This study aims at pointing to the cultural dimensions of lexicography, both by revealing the cultural content of lexicographic works and the authors’ cultural horizons and by searching for a precise cultural motivation for compiling dictionaries. One such particular exercise is applied to Teodor Corbea’s Latin–Romanian Dictionary, elaborated between 1691–1702. Our study focuses on the encyclopædic character of this work and its relations with the Greco-Roman culture. It also analyses the Latin–Romanian similarities and the way the Romance character of the Romanian language is reflected.
Cuvinte-cheie:
  • filologie, editarea textelor, documente vechi
  • philology, text editing, old documents
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO