Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Realia culinare în limbile rusă și română: corespondențe lexicale și frazeologice

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, LVIII, Secțiunea Studii lingvistice, p. 49-57
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: