Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Prefixul ne- în limba română veche

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, XIV (1), Secțiunea Formarea cuvintelor, p. 211-227
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[The prefix non- in old Romanian language]
The author underlines the fact that the article represents a fragment from a monographic study dedicated to the derivation with the negative prefix non. Within the article the author limits himself, from editorial reasons, only to the aspects regarding derivation with this prefix in the old Romanian language, that is, to the identification and explanation of borrowings from old Slavic and Slavonic languages and to discussing the transormation of words from old Slavic, Slavonic, Greek and Latin words.
Cuvinte-cheie:the old Romanian language, word formation, derivation with prefixes
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

2Sergiu DrincuPrefixul ne- în Codicele VoroneţeanPhil. Ban., IV (1), 161-1682010pdf
html
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
9Eugen BeltechiTrei arii bănățene: do(-), pro-, ză-CL, XX (2), 1731975
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
6O. VințelerCu privire la nuanțele de aspect ale verbelor românești de origine slavăSCL, XX (1), 811969
49Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: