Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O mărturie din 1628 despre graiul din nordul Hunedoarei

Autor:
Publicația: Limba română, LXIX (1), Secțiunea Dialectologie, p. 111-118
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

2Alexandru MareșO copie din 1625 a Cazaniei a II-a coresieneLR, XLVI (4-6), 2871997
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
8Ion GhețieEvoluția africatelor ĉ și ĝ la fricative în Transilvania după 1700FD, VI, 431969
34Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: