Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Traducere și pertinență

Autor:
Publicația: Philologia, LXIII (1), Secțiunea Terminologie și traductologie, p. 92-103
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
DOI:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

24Georgiana Lungu-BadeaTendințe în cercetarea traductologicăEditura Universității de Vest2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: