Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale afluxului neologic de origine anglo-americană, din perspectiva traducerii

Autori:
Publicația: Philologica Jassyensia, XVI (2), Secțiunea Interculturalia, p. 273-280
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

4Constantin Manea, Maria-Camelia Manea, Dănuța-Magdalena PruneanuDistorsiuni ale comunicării în limba română legate de activitatea de traducereDistorsionări, 229-2362009pdf
html
99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: