Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Folcloristica românească” versus „Istoria folcloristicii”. Vrabie, Bîrlea și dominantele ideologice ale etnologiei comuniste

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XVI (2), Secțiunea Philologia Perennis, p. 171-182
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

25Ovidiu BârleaIstoria folcloristicii româneștiEditura Enciclopedică Română1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: