Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Oser (re)traduire Eminescu

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XVI (2), Secțiunea Philologia Perennis, p. 77
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

1Mircea ArdeleanuEminescu en français. La langue des traductionsLDMD, 1, 674-6892013pdf
html
2Gisèle VanheseLittérature comparée et traduction de la poésie roumaineAUB, LIX2010pdf
html
15Georgiana Lungu-BadeaRemarques sur le concept de culturèmeTranslationes, 1, 15-782009pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: