Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Une application à la théorie des champs toponymiques: Bistriţa

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XVI (2), Secțiunea Philologia Perennis, p. 45
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

21Ion Toma101 nume de locuriHumanitas2015
5Adrian RezeanuPeriplu toponimicEditura Academiei2014
35Dragoș MoldovanuTeoria câmpurilor toponimice
Cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
18Dragoș MoldovanuPrincipii ale lexicografiei toponimiceALIL, XXIII, 73-1001972pdf
html
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: