Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Gramaticalizarea construcţiilor de vreme ce şi în vreme ce: de la valoarea temporală la cea cauzală

Autor:
Publicația: Limba română, LXVIII (3), Secțiunea Gramatică, p. 365
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

4Rodica ZafiuGramaticalizare și pragmaticalizareDinamica, 1872008
33Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: