“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Gramaticalizarea construcţiilor de vreme ce şi în vreme ce: de la valoarea temporală la cea cauzală

Author:
Publication: Limba română, LXVIII (3), Section Gramatică, p. 365
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 3

4Rodica ZafiuGramaticalizare și pragmaticalizareDinamica, 1872008
33Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: