Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii etimologice la numele de culori. Alb şi negru

Autor:
Publicația: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, III (1), p. 202
p-ISSN:1844-9476
Editura:Editura Europlus
Locul:Galați
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

0Delia-Mihaela Toarnă Răuț-BratiloveanuWhite in the vocabulary of the Romanian language and in chromotherapyLDMD, 6, 88-962018pdf
html
8Cristian MoroianuEtimologie și lexicologie românească
Convergențe sincronice și diacronice
Editura Universității din București2015
4Oana Chelaru-MurărușDinamica numelor de culori în româna actualăDirecții, II, 2032012pdf

Referințe în această publicație: 4

39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
33Grigore BrâncușIstoria cuvintelorEditura Fundaţiei România de mâine2004
5Angela Bidu-VrănceanuAnaliza structurală a vocabularului limbii române contemporane
Numele de culori
Editura Universității din București1976
19Tamás LajosEWUR
Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen
Akadémia Kiadó1966; 1967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: