Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Impactul politicilor lingvistice asupra terminologiei / translatorului

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 15, p. 35
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:The research aims to study some of the aspects regarding the relationship between current language policies and the condition of the terminologist/translator in relation to science, culture, national languages - in the context of globalization - the relationship of the translator with the recipient and the user, etc. The assertion the study starts with is that the domain of terminology is a frontier at the confluence of science, culture, linguistics - on the one hand - and society, the policy strategies of development, etc. on the other.
Cuvinte-cheie:language policies, terminology, translation, culture, globalization
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

18Solomon MarcusPoetica matematicăEditura Academiei1970

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: