Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note etimologice

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXVIII, Secțiunea Note lexicale, p. 127-145
Volum dedicat memoriei lingvistului Boris Cazacu
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

1Iulia MărgăritInterpretări lexical-etimologiceLR, LXVI (1), 532017pdf
79Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
1D. BejanNume de plante formate prin contaminațieLR, XXXIV (1), 281985
2E. ContrașCompletări și îndreptări la DLR, litera M. IILR, XXXI (1), 211982
50Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
10T. DinuGraiul din Țara OltuluiGS, I (1), 1071923
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: