Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

-aştină, variantă sau sufix?

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXVIII, p. 67-74
Volum dedicat memoriei lingvistului Boris Cazacu
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

10Ioan-Mircea FarcașLexicul subdialectului maramureșeanDacia2009
25Claudia TudoseDerivarea cu sufixe în româna popularăEditura Universităţii1978
4Ștefan PașcaContribuții toponomasticeDR, XI, 601948pdf
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: