Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Übersetzung, Transkription und interkulturelles Verständnis

Autor:
Publicația: Temeswarer Beiträge zur Germanistik, 16, p. 235
p-ISSN:1453-7621
Editura:Mirton Verlag
Locul:Temeswar
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: