Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Procedee translingvistice în conturarea portretului bi(multi)lingv din romanul Moarte în ținutul secuilor, de Caius Dobrescu
  • Translanguaging strategies in describing the bi(multi)lingual profile of the novel Moarte în ținutul secuilor by Caius Dobrescu

Autor:
Publicația: Diacronia, 10, Secțiunea Eseu, A150
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • În prezentarea de față mă voi opri asupra a două concepte, aparținînd unor domenii înrudite din cadrul științelor filologice (translingvistica și portretul personajelor) și voi urmări cum anume se individualizează o abordare lingvistică în contextul artei cuvîntului.
    Situațiile translingvistice de comunicare sînt caracteristicile specifice ale conduitei verbale bi- sau multilingve și rezultă din abordarea holistică a repertoriului lingvistic al vorbitorului. Conceptul desemnează modul complex și dinamic de exprimare a vorbitorului, în care se activează resursele lingvistice adecvate contextului, depășind limitele limbilor vorbite. În analiza constituirii de sens din cadrul operei lecturate, voi încerca să urmăresc cum anume un fenomen lingvistic capătă actualizare prin arta cuvîntului ca mijloc de caracterizare a personajelor și de creare a culorii locale. În demersul euristic al investigației, după clarificarea conceptelor-cheie, voi urmări principalele forme ale constituirii spațiului translingvistic pe baza analizei corpusului elaborat după romanul avut în vedere.
  • The present paper focuses on two concepts of neighbouring disciplines within literary studies (translanguaging and character profiling), following how a linguistic approach emerges in the context of literature.
    Translanguaging communication situations are typical for a bi- or multilingual linguistic behaviour and they result from a holistic approach to the speaker’s linguistic repertoire. The concept refers to the speaker’s complex and dynamic way of expression, which activates the linguistic resources most appropriate for the given context, exceeding the limits of the spoken languages. Analysing the ways of meaning creation in the case of the said novel, the paper will attempt to see how a certain linguistic phenomenon is activated by the art of the word as a means of character profiling and creating local colour. The heuristic approach of the investigation, once the key concepts have been explained, will trace the main forms of the creation of the translanguaging space, based on the analysis of the works written after the novel in question.
Cuvinte-cheie:
  • discurs translingvistic, comunicare transculturală, profilul bi(multilingv), arta cuvîntului
  • translingual discourse, transcultural communication, bi(multi)lingual profile, artistic process
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

23Rodica Nagy (coord.)Dicționar de analiză a discursuluiInstitutul European2015
20Eugeniu CoșeriuLingvistica textului
O introducere în hermeneutica sensului
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2013html
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
31John J. GumperzDiscourse StrategiesCambridge University Press1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO