Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A Note on the Inflexional Morphology of the Vegliote Dalmatian Masculine Plural

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XV (1), Secțiunea Philologia Perennis, p. 81
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: